امام خمینی (ره) درباره ی اختیارات حکومتی معصومان (ع) می فرماید:

«این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول اکرم (ص) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر (ع) از همه بیشتر است لکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی‌دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه، صلوات الله علیهم در تدارک و بسیج سپاه داشتند، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است؛ منتهی شخص معینی نیست روی عنوان «عالم عادل» است.

ادامه مطلب
منبع : اندیشه های تمدن ساز |برابری پیامبر(ص) و ولی فقیه در ولایت سیاسی
برچسب ها : اختیارات ,حضرت ,حکومتی ,فضایل ,رسول ,امیر ,اختیارات حکومتی ,حضرت امیر ,همان اختیارات ,حضرت رسول ,فضایل حضرت